Ulgi podatkowe – jak obniżyć podatek?

Ulga podatkowa na dziecko

Jeśli masz dziecko, możesz płacić mniejsze podatki. Ulga dotyczy zarówno rodziców, rodzin zastępczych i opiekunów prawnych, w przypadku, gdy mieszka z nimi dziecko:

  • uczące się albo studiujące do 25 roku życia- pełnoletnie, jeżeli zarobiło w całym roku kwotę mniejszą niż 3089 zł i nie prowadzi własnej działalności gospodarczej,
  • niepełnoletnie,
  • w dowolnym wieku, jeśli pobiera zasiłek albo rentę.

Na pierwsze oraz drugie dziecko można odliczyć kwotę 1112,04 zł, na trzecie 2000,04, a na kolejne dzieci 2700 zł rocznie. Jeśli rodzice jednego dziecka, chcą skorzystać z ulgi, mogą zarabiać łącznie maksymalnie 112 tysięcy złotych rocznie, osoby samotne nie mogą przekroczyć kwoty 56 tysięcy złotych

Wspólne rozliczenie

Małżonkowie mogą skorzystać z możliwości wspólnego rozliczania. Jeśli zarabiają podobne kwoty, nie wpłynie to zbytnio na wysokość podatku, jednak w przypadku gdy jedna osoba nie zarabia w ogóle, albo o wiele mniej, a drugi małżonek zarabia sumę przekraczającą drugi próg podatkowy, uniknie tego poprzez wspólne rozliczanie. Dochody wówczas dzieli się na dwie osoby, a wysokość podatku zostaje na poziomie 18 procent.

Darowizny na organizacje społeczne

Poprzez przekazywanie darowizn na organizacje społeczne, także możemy otrzymać ulgę podatkową. Jeśli decydujesz się na daną organizację społeczną albo charytatywną, dowiedz się, czy spełnia ona kryteria na uzyskanie przez nas odliczenia od podatku. Takie warunki spełniają jedynie organizacje pożytku publicznego, na które przekazać można w rocznym rozliczeniu swój 1 procent podatku. Warto dowiedzieć się, czy wybrana organizacja spełnia te wymogi, przed dokonaniem na nią przez nas darowizny. Miejmy na uwadze, to, że warto zachować na przyszłość wszelkie potwierdzenia przekazania darowizny w postaci pokwitowania przekazanej gotówki albo potwierdzenia wykonania przelewu. Dzięki darowiźnie możemy odliczyć do 6 procent naszych dochodów, bez znaczenia jest skala procentowa, w jakiej się znajdujemy.

Darowizny na organizacje kościelne

W bardzo podobny sposób działa darowizna na organizacje kościelne. Jeśli wybraliśmy daną organizację religijną albo lokalną wspólnotę, jaką chcemy wspierać, możemy odliczyć przekazaną sumę darowizn od dochodu do opodatkowania. Warto i w tym przypadku zachować potwierdzenie przekazania darowizny.Podane ulgi nie uwzględniają skali podatkowej. Niezależnie od tego, w jakiej skali aktualnie się znajdujemy, będziemy mogli odliczać od kwoty podatku 19 procent wartości przekazanych sum na darowizny. Ograniczeniem jest maksymalna możliwa wysokość wartości do odliczenia darowizny, górny limit wynosi 6 procent dochodów do opodatkowania. Limity dla organizacji kościelnych i społecznych ulegają rozdzieleniu, od nich można odliczyć po 6 procent dochodów. Dzięki temu teoretycznie można odliczyć do 12 procent dochodów, w tym 6 procent dla organizacji kościelnej i 6 procent dla organizacji społecznej.

Ulga podatkowa na internet

Od naszego dochodu możemy odliczyć abonament za korzystanie z internetu. Jeśli wcześniej nie odliczaliśmy internetu, możemy przez kolejne dwa lata odliczyć maksymalnie 760 złotych. Warto wiedzieć, że jeśli rozliczamy się razem z małżonkiem, to oboje możemy odjąć ulgę w takiej wysokości. Do wydatków nie wliczają się następujące koszty: modernizacji, napraw oraz instalacji łącza.

Ulga podatkowa na leki

Zarówno osoby niepełnosprawne, jak i ich opiekunowie mogą odliczyć od dochodu koszty zakupów leków, jeżeli dochód osoby niepełnosprawnej nie przekracza kwoty 9120 złotych rocznie. Z tego tytułu można pomniejszyć dochód o kwotę powyżej 100 złotych na miesiąc. Przykładowo, jeżeli na lekarstwa wydajemy 250 złotych co miesiąc, to możemy odliczyć kwotę 150 złotych. W aptece zawsze powinniśmy pamiętać o fakturze. Paragonem nie będziemy w stanie udokumentować naszych wydatków.

Ulga podatkowa dla honorowych krwiodawców

Jeśli jesteś honorowym dawcą krwi i pomagasz osobom w potrzebie, możesz obniżyć swoje podatki. To na jak wysoką ulgę możemy liczyć, zależne jest od ilości oddanej krwi czy osocza. Każdy litr oddanej krwi oznacza 130 złotych możliwych do odliczenia. Mężczyźni mogą oddać co najwyżej 6 razy po 450 ml, a kobiety 4 razy po 450 ml, osocza można oddać w obu przypadkach nie więcej niż po 25 litrów.

Odliczenie wpłat na IKZE

Posiadacze Indywidualnego Konta Emerytalnego, czyli IKZE, mogą płacić mniejsze podatki. Maksymalna kwota wpłat na IKZE wynosiła w roku 2017: 5115,60 złotych. Sumę, jaką przekazaliśmy na ten cel, można odliczyć od naszego dochodu.