Podatki w Niemczech – różnice w opodatkowaniu obywateli Niemiec i Polski

Wiele osób wyjeżdża do pracy za granicę, ponieważ w swoim zawodzie zarobi tam lepiej. Bardzo częstym punktem docelowym są Niemcy, ponieważ sąsiadują z Polską, a więc jest w miarę blisko, ale też ponieważ pensje wypłacane są w euro, które ma bardzo korzystny przelicznik na złotówki. Jednak sama wysokość pensji to nie wszystko co trzeba sprawdzić przed wyjazdem. Koszty życia będą o wiele wyższe niż w Polsce choćby dlatego, że jest to kraj ze strefy euro. Jednak ważniejsze są jeszcze podatki. A tutaj można zauważyć duże różnice między podatkami płacony od dochodu w Niemczech, a podatkiem dochodowym w Polsce.

Podatek od dochodu w Niemczech

W Niemczech podatek od dochody nazywa się die Lohnsteuer, a stawki podatkowe to der Steuersatz. Niemiecki urząd skarbowy to Finanzmat. Warto wiedzieć, że stawki podatkowe są takie same w całym kraju. A także istnieje sześć klas podatkowych. Same klasy podatkowe można porównać do progów podatkowych obowiązujących w Polsce, ale ich wysokość oraz rodzaje są inne.

A przy meldunku w Niemczech każda osoba samotna zostaje przypisana do pierwszej klasy podatkowej. Osoby meldujące się w dziećmi muszą dostarczyć ich akt urodzenia, żeby dostać Kinderfreibetrag. Jeśli samotnie wychowują dzieci mogą starać się o zmianę klasy podatkowej na drugą. W wypadku meldunku małżeństwa automatycznie małżonkowie przypisani są do kombinacji klas 4/4. Można to zmienić na kombinację 3/5 po przesłaniu do Finanzmatu wniosku. Warto wiedzieć, że to pracodawca co miesiąc pobiera z Finanzmatu aktualną klasę podatkową pracownika i na jej podstawie wylicza wynagrodzenie. Jest to chyba najważniejsza różnica między systemem podatkowym w Polsce, a w Niemczech.

Klasy podatkowe w Niemczech

W Niemczech istnieje sześć klas podatkowych. Osoby samotne i bezdzietne otrzymują automatycznie pierwszą klasę podatkową. Jednak rodziny otrzymają informacje o aktualnej klasie podatkowej z Finanzamatu. Można otrzymać stosowne zaświadczenie na piśmie lub złożyć wniosek o zmianie klasy na podstawie konkretnych przesłanek.
Klasy podatkowe przedstawiają się następująco:

  1. Osoby samotne lub żyjący osobno małżonkowie – kwota wolna od podatku 945 euro/miesięcznie.
  2. Osoby samotnie wychowujące dzieci – kwota wolna od podatku 1077 euro/miesięcznie.
  3. Osoby owdowiałe, lub małżonek, którego partner wybrał klasę V lub partner jest bezrobotny – kwota wolna od podatku 1788 euro/miesięcznie.
  4. Klasa przyznawana automatycznie małżonkom lub gdy oboje wybierają klasę IV. – kwota wolna od podatku 945 euro/miesięcznie.
  5. Osoby, których małżonek wybrał klasę podatkową III. – kwota wolna od podatku 105 euro/miesięcznie.
  6. Osoby samotne lub małżonkowie wykonujący więcej niż jedną pracę – dotyczy tylko drugiego zatrudnienia – kwota wolna od podatku 0 euro/miesięcznie.

Podatek dochodowy w Polsce

Obecnie urzędy skarbowe pozwalają rozliczyć PIT przez Internet, a nawet od 15 lutego 2019 roku będą to robić za podatników zatrudnionych na umowę o pracę. Jednak tutaj do rozliczeń bierze się kwotę zarobioną w skali roku i nie ustala się progu podatkowego co miesiąc. Mimo zmian w przepisach podatkowych, które weszły w Polsce w życiu od 1 stycznia 2019 roku to progi podatkowe się nie zmienią.

A zatem osoby, które w skali roku podatkowego zarobiły mniej niż 85 528 złotych będą rozliczane stawką 18% podatku dochodowego. Natomiast po przekroczeniu kwoty dochodu 85 528 zł jej nadwyżka będzie opodatkowana podatkiem w wysokości 32%. Jednakże zmieniają się kwoty wolne od podatku!

Kwota wolna od podatku w Polsce – zmiany od 2019 r.

W roku 2019 obowiązuje kwota wolna od podatku w wysokości 8000 złotych, ale tylko dla osób najmniej zarabiających. Jeżeli ktoś zarobił mniej niż 8000 złotych przez rok podatkowy nie zapłaci podatku. Jeśli jednak zarobił w przedziale 8000 do 85 528 złotych to kwota wolna od podatku wyniesie 3091 złotych. W drugim progu podatkowym kwota wolna od podatku dla dochodów z przedziału 85 528 do 127 tysięcy złotych wyniesie 1 złoty. A dla większych dochodów wyniesie 0 złotych, czyli nie istnieje.
Można więc powiedzieć, że główna różnica między płaceniem podatków dochodowych w Polsce i w Niemczech to fakt, że w Polsce na koniec roku podatkowego ustala się progi podatkowe i kwotę wolną od podatku, a w Niemczech jest to ustalane indywidualnie co miesiąc i według klasy podatkowej pracodawca pobiera podatek od wynagrodzenia.