Kto i do kiedy składa rozliczenie PIT 37?

Rozliczenie PIT-37 jest najbardziej znaną formą rozliczenia podatku za poprzedni rok, ponieważ dotyczy większości osób pracujących w Polsce. Są to głównie pracownicy zatrudnieni w polskich firmach na umowę o pracę, od której odprowadzane są obowiązkowe składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz podatek dochodowy. Nie musi to być tylko firma, ale może być także spółdzielnia, jednak warunkiem jest bycie jej pracownikiem. W nowym roku, po otrzymaniu od zakładu pracy rozliczenia finansowego, jakim jest PIT-11, pracownik wypełnia formularz PIT-37. Mogą to również zrobić pracownicy, którzy pracowali na umowę zlecenie oraz o dzieło, pod warunkiem, że pracodawca opłacał za nich składki oraz naliczył podatek do Urzędu Skarbowego. Formularz PIT-37 można wypełnić tradycyjnie, gdyż gotowe druki znajdują się w Urzędzie Skarbowym i są dostępne za darmo. Osoby, które mają dostęp do internetu, mają możliwość wypełnienia PIT-37 w programie e-deklaracje, który pobiera się ze strony Ministerstwa Finansów. Już na początku stycznia każdego roku można formularz pobrać, aby jak najszybciej rozliczyć się ze swoich przychodów. Pracodawca do tej pory miał czas do końca lutego, aby każdemu swojemu pracownikowi wysłać PIT-11, w którym jest wykaz wszystkich przychodów, kosztów, dochodu, a także naliczonych składek za ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Pracownicy z kolei mają czas do końca kwietnia danego roku, aby rozliczyć się za rok poprzedni. Kolejną grupą osób, które mogą rozliczyć się na formularzu PIT-37 są osoby, które wykonują pracę dla innych na zasadzie przekazania swoich praw autorskich. Najczęściej są to copywriterzy, dziennikarze, pisarze, a także artyści, jeśli przekazują swoje prawa autorskie. Część z nich ma możliwość odliczenia 50 procent kosztów, jakie zostały naliczone w roku, a copywriterzy tylko 20 procent, gdyż tak stanowi prawo. Emeryci i renciści również mają obowiązek rozliczania się corocznie, także na zeznaniu PIT-37. Jednak ich PIT-40, który stanowi podstawę do wypełnienia PIT-37 otrzymują od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Tak naprawdę to każdy, kto pracował choćby na krótki czas i otrzymał za to pieniądze na podstawie wystawionego dokumentu, może wypełniać PIT-37. Mogą to być również żołnierze, stażyści, a nawet osoby bezrobotne, otrzymujące zasiłek z Urzędu Pracy. Nawet matki, otrzymujące zasiłek macierzyński, czy pracownicy, którzy otrzymują inne formy zasiłków także mają obowiązek się z nich rozliczyć. Stąd też na formularzu jest specjalna rubryka pod nazwą Inne, aby dać szansę tym, którzy pracowali, ale nie mieli podpisanej umowy o pracę, zlecenie czy o dzieło. Osoby te mogą złożyć PIT-37 drogą on line jak i bezpośrednio w Urzędzie Skarbowym, do końca kwietnia danego roku, jeśli rozliczenie następuje za rok poprzedni. Natomiast korektę PIT-u można złożyć praktycznie w dowolnym okresie, wciągu 5 kolejnych lat. Jeśli pracownik nie zdąży do 30 kwietnia złożyć zeznania podatkowego PIT-37, wówczas musi się liczyć z drobną karą finansową oraz pouczeniem od Urzędu Skarbowego. Rozliczenie można także wysłać pocztą, a w tym wypadku liczyć się będzie data na pieczątce, którą wystawia poczta lub kurier. Warto zrobić to jak najszybciej, ponieważ Urząd Skarbowy ma 90 dni od wpłynięcia zeznania podatkowego na zwrot podatku, jaki przysługuje pracownikowi. Jeśli rozliczenie podatkowe wpłynęło formą elektroniczną, wówczas Urząd Skarbowy ma na zwrot podatku tylko 45 dni. Wszelkie błędy i korekty warto sprawdzać na bieżąco, by uniknąć niepotrzebnie przedłużania okresu zwrotu podatku za rok poprzedni.