Kiedy płacimy podatek od wynajmu mieszkania?

Kiedy płacimy podatek od wynajmu mieszkania?Obowiązek opłacania podatków od osób fizycznych, osiągających przychody jest niekwestionowany. Nie inaczej jest w przypadku, gdy podatnik jest właścicielem lokalu mieszkalnego, który stanowi przedmiot najmu, dzierżawy lub wynajmu krótkotrwałego. podatku nie płaci właściciel takiej, wynajmowanej nieruchomości w sytuacji, gdy nie osiąga dochodu z tytułu umowy z najemcą. Obowiązek podatkowy pojawia się z chwilą, gdy wynajmujący opłaci czynsz oraz odstępne za zajmowany na podstawie umowy najmu lokal mieszkalny. W takiej sytuacji właściciel nieruchomości ma obowiązek do 20 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym otrzymał pierwszą wpłatę za wynajem, zgłosić w Urzędzie Skarbowym fakt osiągania dochodu z tytułu najmu oraz wybrać formę opodatkowania. Ważną kwestią jest wybór właściwego Urzędu Skarbowego. Jednostkę wybiera się na podstawie miejsca zamieszkania właściciela nieruchomości, nie natomiast położenia wynajmowanego lokalu.

Jaką formę opodatkowania za wynajem mieszkania można wybrać?

Właściciel nieruchomości, która została wynajęta, za którą otrzymuje środki finansowe, do 20 dnia miesiąca po miesiącu pierwszej wpłaty musi dokonać wyboru formy opodatkowania wynajmu. Można wybrać ryczałt ewidencjonowany – formę opodatkowania stałą, pewną i wygodną. Na podstawie ryczałtu rozliczają się na formularzu PIT 28 osoby, które wynajmują lub dzierżawią nieruchomość, prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą, ujętą w szczegółowych wytycznych oraz właściciele spółek cywilnych i jawnych. Podatek ryczałtowo płaci się raz w miesiącu, w wysokości 8,5 % lub 12,5 % kwoty przychodu z tytułu wynajmu, rozliczenie odbywa się raz w roku, przy czym formularz PIT 28 powinien zostać złożony do dnia 20 stycznia. 

Opodatkowanie na zasadach ogólnych wiąże się z możliwością odliczenia od podatku kosztów uzyskania przychodu za utrzymanie nieruchomości. W celu skorzystania z tej możliwości, należy udokumentować koszty fakturami. Na koszty uzyskania przychodu od wynajmu składają się opłaty za czynsz, opłaty za amortyzację urządzeń, na cele remontowe, koszty kredytu na nieruchomość, ubezpieczenia oraz podatku od nieruchomości i wieczystego użytkowania gruntu, jeżeli nie należy od do właściciela mieszkania.  Ogólna forma opodatkowania, mimo iż nakłada na właściciela wyższy pułap podatkowy na starcie, może w rzeczywistości być bardziej opłacalna. Gdy rozliczany jest PIT, okazuje się, że wiele kosztów, związanych z inwestycją oraz comiesięcznym utrzymaniem nieruchomości może zostać rozliczonych w poczet kosztów, które z kolei mogą zostać odliczone od podatku.

Podatek od wynajmu mieszkania powinien zostać dobrany pod kątem kosztów, jakie generuje nieruchomość. Pod uwagę należy wziąć kredyt oraz wydatki inwestycyjne. Wypełniając PIT, doskonale widoczne są zarówno zyski, jak i koszty z wynajmu. Podatki za wynajem koniecznie należy płacić w sytuacji, gdy osiągamy dochód z tytułu umowy najmu, jednak w jakiej formie i która z nich jest dla nas bardziej opłacalna, należy zdecydować na podstawie realiów. Wybór ryczałtu musi nastąpić do 20 stycznia, inaczej automatycznie podatek liczony będzie na zasadach ogólnych przez kolejny rok.