Czy podatki w Niemczech są niższe niż w Polsce?

Dość często możemy się spotkać z informacjami przedstawianymi w mediach, szczególnie publicznych, iż w Polsce mamy bardzo niskie podatki w stosunku do innych krajów. Zazwyczaj w tym miejscu dla porównania podaje się jedynie kraje europejskie, gdzie w porównaniu do reszty świata podatki faktycznie są najwyższe. Oczywiście aby takie informacje były bardziej realne dla porównania z Polską przedstawiane są takie kraje jak Niemcy, Wielka Brytania, Austria lub Hiszpania. Są to kraje wysoko rozwinięte i ich poziom dochodów i świadczeń socjalnych wcale nie jest porównywalny do możliwości zarobkowych polskiego pracownika. Dodatkowo w takich porównaniach pomija się kraje europejskie, gdzie podatki w stosunku do Polski są zdecydowanie niższe. Można tu wymienić takie kraje jak Czechy, Litwa, Węgry, które poziomem rozwoju gospodarki narodowej zbliżone są do realiów polskich.

Czy faktycznie podatki w Niemczech są wyższe niż w Polsce?

Po mimo tego, iż obecnie w Niemczech podatki są jednymi z największych w Europie to i tak porównując ich wielkość do realiów polskich można wywnioskować, iż w naszym rodzimym kraju wcale nie jest tak różowo, jak to jest przedstawiane. Aby się przekonać, iż podatki w Niemczech mogą być realnie nawet niższe, niż te które musimy płacić w Polsce wystarczy pobrać z Internetu dowolny program PIT, który pozwala na rozliczenie dochodów z innych krajów niż Polska. Pierwszą rzeczą na jaką należy zwrócić szczególną uwagę jest kwota wolna od podatku. Gdyż po mimo tego, iż w Niemczech najwyższa stawka podatkowa jest na poziomie 45%, gdzie dla porównania w Polsce jest to tylko 32%, to i tak stawki tego typu dotyczą obywateli posiadających najwyższe zarobki. Dla przykładu na przełomie kilku ostatnich lat w Polsce najwyższy próg podatkowy przekroczyło tylko ok 2% obywateli. Natomiast kwota wolna od podatku w Niemczech jest obecnie na poziomie 9168 euro czyli w przeliczeniu na polskie złote po przykładowym średnim kursie Narodowego Banku Polskiego z dnia 29.01.2019 roku w wysokości 4,2974 jest to kwota 39,398,56 zł. Dzieląc taką kwotę na dwanaście miesięcy w roku otrzymujemy kwotę 3283,21 zł wynagrodzenia brutto miesięcznie dla jednej osoby od której w Niemczech nie trzeba odprowadzać podatku. Porównując tą sytuację do Polski, okazuje się, iż kwota wolna od podatku od dłuższego czasu wynosiła 3091 zł rocznie i po mimo tego, iż w ostatnich latach wzrosła nawet do 8000 zł to w przeliczeniu na dochód miesięczny jej wielkość wynosi 666,67 zł. Od razu widać, iż tej kwoty nawet nie warto porównywać do kwoty wolnej od podatku w Niemczech. Dodatkowo nawet przy tak niskiej kwocie wolnej od podatku, jej wielkość nie jest stała i w momencie, gdy ktoś zarabia rocznie więcej niż 8000 zł jej wielkość maleje najpierw do poziomu 3091 zł dla zarobków do kwoty 85.528 zł a następnie do kwoty 0 zł dla zarobków od 127.000 zł rocznie. Więc tak na prawdę 98% podatników w Polsce może uwzględnić kwotę wolną od podatku bardziej zbliżoną do 3091 zł niżeli 8000 zł.

Podsumowując widzimy, iż dla większości społeczeństwa zarabiającego średnie miesięczne wynagrodzenie podatki nawet w Niemczech mogą być niższe od tych odprowadzanych na terytorium Polski a do tego dochodzą o wiele bardziej rozbudowane świadczenia socjalne i polityka prorodzinna.