Jakie mamy podatki w Polsce? [RODZAJE PODATKÓW]

Podatki stanowią główny dochód budżetu każdego państwa. Są przedmiotem debat politycznych, badań naukowców, a przeciętnym obywatelom zazwyczaj kojarzą się jednoznacznie negatywnie. Zarządzanie systemem podatków przez rząd może mieć kluczowe znaczenie dla nadawania pozytywnych impulsów gospodarce kraju, jak również jej hamowania.  Każdy z nas ponosi ciężary związane z podatkami niemal codziennie. Tak trywialne czynności jak zakupy w osiedlowym sklepie czy wizyta

Continue Reading →

Czy podatki w Niemczech są niższe niż w Polsce?

Dość często możemy się spotkać z informacjami przedstawianymi w mediach, szczególnie publicznych, iż w Polsce mamy bardzo niskie podatki w stosunku do innych krajów. Zazwyczaj w tym miejscu dla porównania podaje się jedynie kraje europejskie, gdzie w porównaniu do reszty świata podatki faktycznie są najwyższe. Oczywiście aby takie informacje były bardziej realne dla porównania z

Continue Reading →

Podatek PCC – czym jest i kiedy go odprowadzamy?

Podatek od czynności cywilnoprawnych (skrót PCC) to danina, którą należy opłacić od dokonania czynności prawnych nie obciążonych podatkiem VAT. Wysokość PCC jest zróżnicowana oraz uzależniona od podstawy opodatkowania. W 2019 r. stawki PCC w żaden sposób nie zmienią się. PCC został uregulowany w ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych.  Podatkowi od

Continue Reading →

Kto i do kiedy składa rozliczenie PIT 37?

Rozliczenie PIT-37 jest najbardziej znaną formą rozliczenia podatku za poprzedni rok, ponieważ dotyczy większości osób pracujących w Polsce. Są to głównie pracownicy zatrudnieni w polskich firmach na umowę o pracę, od której odprowadzane są obowiązkowe składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz podatek dochodowy. Nie musi to być tylko firma, ale może być także spółdzielnia, jednak

Continue Reading →

Kiedy płacimy podatek od wynajmu mieszkania?

Kiedy płacimy podatek od wynajmu mieszkania?Obowiązek opłacania podatków od osób fizycznych, osiągających przychody jest niekwestionowany. Nie inaczej jest w przypadku, gdy podatnik jest właścicielem lokalu mieszkalnego, który stanowi przedmiot najmu, dzierżawy lub wynajmu krótkotrwałego. podatku nie płaci właściciel takiej, wynajmowanej nieruchomości w sytuacji, gdy nie osiąga dochodu z tytułu umowy z najemcą. Obowiązek podatkowy pojawia

Continue Reading →

Ulgi podatkowe – jak obniżyć podatek?

Ulga podatkowa na dziecko Jeśli masz dziecko, możesz płacić mniejsze podatki. Ulga dotyczy zarówno rodziców, rodzin zastępczych i opiekunów prawnych, w przypadku, gdy mieszka z nimi dziecko: uczące się albo studiujące do 25 roku życia- pełnoletnie, jeżeli zarobiło w całym roku kwotę mniejszą niż 3089 zł i nie prowadzi własnej działalności gospodarczej, niepełnoletnie, w dowolnym wieku, jeśli

Continue Reading →